October 2013

korektura str 7

5. october 2013 at 12:17 | AndyAx
Československu bylo členství ukončeno v roce 1954 jako důsledek provedení neohlášené měnové reformy z roku 1953; jeho členství v MMF pak bylo obnoveno až toku 1990.

Cíle

Základní cíle fondu definované v Článcích dohody jsou podporovat mezinárodní měnovou spolupráci, usnadňovat rozšiřování a vyvážený růst mezinárodního obchodu, podporovat devizovou stabilitu, napomáhat vytváření mnohostranných platebních systémů, dočasně zpřístupňovat své zdroje členům majícím potíže s platební bilancí a také zkrátit trvání a zmírnit stupeň nerovnováhy v mezinárodních platebních bilancích členů.
Prvotním úkolem MMF bylo dohlížet a řídit systém pevných devizových kurzů, kdy se hodnota všech světových měn vztahovala ke zlatu a americkému dolaru. Americká vláda ustanovila hodnotu jedné unce zlata na 35 dolarů. Tento systém se stal základem obchodu považovaného za motor ekonomického růstu a prosperity. Druhým základním úkolem MMF bylo poskytování krátkodobé finanční podpory zemím, které vyčerpaly své zahraniční měnové rezervy a ocitly se v potížích. V roce 1971 zrušily USA (mezi jiným i v souvislosti s válkou ve Vietnamu) volnou směnitelnost dolaru a systém, který se o ni opíral, se rozpadl. Vytvořen byl systém volně pohyblivých měnových kurzů jednotlivých členských zemí MMF (tzv. floating), v němž je hodnota měn potvrzována trhem nebo zásahy jednotlivých vlád.

Po těchto změnách začínala existence MMF postupně ztrácet smysl, ale Fond byl přesto zachován jako konzultační, poradenský a dozorový orgán poskytující krátkodobé půjčky.

Postupně byly zapojovány další typy úvěrů jako úvěr ke stabilizačnímu financování výkyvů ve vývozu (Compensatory Financing of Export Fluctuations) a řada dalších.